fbpx
menu

BOLD Workshop – Хүлээлгийн Бүртгэл, Waiting List

 

BOLD Workshop Special Event

Арга хэмжээ нь 20 орчим хүнтэй болох ба ашгийн бус хэдий ч материалын зардлыг оролцогч такс хэлбэрээр төлнө. Зардалд: Тусгай хоол, Үндсэн хоолны орц, Амталгааны 5-10н төрлийн хоол, Түрээсийн төлбөр, Дагалдах бэлэг, Бусад... Зохион байгуулагч Болдбаатар нь өөрийн цаг хугацаа, судалгаа, хоол хүнс бэлдэх, бэлтгэсэн мэдээлэл зарцуулсан хугацаа зэргийг төлбөрт оруулж тооцоогүй бөгөөд материалын зардлаас бусдыг энэ удаад үнэ төлбөргүй ``0`` зардалаар тооцсон. Бүтэн өдрийн арга хэмжээ, Workshop ийн нэг хүний дундаж зардал тооцоолж гаргаагүй байгаа бөгөөд ойролцоогоор 70к - 150к байна. Арга хэмжээ нь амралтын өдөр 11 цагаас эхлэх ба тодорхой өдөр, цаг, байршлыг 3 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

Зөвхөн хүлээлгийн жагсаалтад орох бүртгэл бөгөөд сул суудал гарвал танд мэдэгдэх болно, баярлалаа.


Translate »